Eradikacija (uništavanje) korova i drvenastog raslinja predstavlja skup različitih mjera uklanjanja nepoželjne vegetacije sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete.

Korov je svaka biljka koja raste na nepoželjnom mjestu. Protiv korova se primenjuju mehaničke i hemijske mjere.

Mehaničke mjere podrazumijevaju mehaničko suzbijanje korova, čupanjem ili okopavanjem između usjeva kako bi se onemogućio rast korova.

Hemijske mjere se sprovode brže i sa manje napora, ali njihovim primjenjivanjem postoji rizik od zagađivanja prirode i po lјudsko zdravlјe, samim tim je neophodno da se te mjere sprovode od strane profesionalnih operativaca.

Eko-Medic d.o.o. vrši uništavanje svih vrsta korova, koristeći visokokvalitetna sredstva koja su zbog svojih fizičko-hemijskih svojstava, potpuno ekološki prihvatljivi i opravdana, a istovremeno i veoma efikasna u suzbijanju nepoželjne vegetacije.

Eradikacija korova se obavlja svakih 180 dana ili po potrebi.