Dezinfekcija

Dezinfekcija predstavlja skup svih mjera i postupaka koji se sprovode u cilju uništavanja različitih patogenih mikroorganizama u vanjskojj sredini.

Dezinsekcija

Dezinsekcija podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se koriste u cilju uništavanja insekata.

Deratizacija

Deratizacija podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se primenjuju u cilju uništavanja sitnih glodara.

FUMIGACIJA

Fumigacija je postupak uništavanja insekata plinom (fumigantom), odnosno vrlo jakim otrovima.

ERADIKACIJA KOROVA

Eradikacija (uništavanje) korova i drvenastog raslinja predstavlja skup različitih mjera uklanjanja nepoželjne vegetacije sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete.

DEVIPERACIJA

Deviperacija je uništavanje ili odbijanje gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda.

DEZODORIZACIJA

Tretman dezodoracije provodi se kako bi se uklonili neprijatni mirisi nastali pri procesu dekompozicije organskih materija.

Link to: HACCP

HACCP je engleska kratica za Hazard Analysis and Critical Control Point.

Možemo ga definisati kao proces analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka koji obuhvaća čitav niz preventivnih postupaka s krajnim ciljem –osiguravanje zdravstveno ispravne hrane.

Najjednostavnije se može reći da je HACCP zapravo sistem samokontrole, ali i sistem kvalitete kojim osiguravamo neškodljivost hrane.

NAŠI KLIJENTI