Deratizacija podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se primjenjuju u cilju uništavanja sitnih glodara. Proces deratizacije u praksi najčešće obuhvata uništavanje miševa i pacova koji spadaju u grupu opasnih štetočina. Oni nanose veliku materijalnu štetu gdje god da se pojave. S obzirom da su poznati kao prenosioci zaraznih bolesti predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi i životinja.

Bolesti koje najčešće prenose glodari su: tularemija, bjesnilo, “kju” groznica, leptospiroza, tuberkuloza, tifus, slinavka i šap, salmoneloza i mnoge druge. Ekonomska šteta koju glodari prouzrokuju stanovništvu na svjetskom nivou procenjuje se na više milijardi dolara.

Za svaki objekat zavisno o njegovoj namjeni biramo vrstu zatrovanih mamaca, a u mogućnosti smo izložiti nekoliko različitih vrsta (parafinski mamci, gel mamci, dr.).

Eko-Medic d.o.o. postavlja, kontroliše i uklanja ljepljive klopke i deratizacijske kutije s mamcima, uklanja uginule glodare, i obavlja dezinfekciju prostora gdje je nađen uginuli glodar, kako bi se eliminisala i najmanja mogućnost infekcije i sačuvalo zdravlje ljudi, a sve u skladu sa HACCP sistemom.

Kutije sa ljepivim trakama i zatrovanim mamcima postavljene su prema pravilima struke, ucrtane u tlocrt objekta i obilježene propisanim naljepnicama.
Za svakog klijenta izrađujemo Operativni plan izvođenja DDD mjera u kojem se navode svrha, područje primjene, postupak provedbe, odgovornosti i ovlaštenja kao i svi potrebni dokumenti i obrasci.

Deratizacija se obavalja svakih 180 dana.